Zmartwychwstał Pan!

Ten czas zawsze był dla nas czasem zwycięstwa życia nad śmiercią. Czasem wyzwolenia z niewoli grzechu do wolności Dzieci Bożych. W tym szczególnym czasie, kiedy czujemy całą gamę ograniczeń, gdy wydaje nam się, że w ciągu chwili utraciliśmy naszą wolność, Chrystus przywraca nam godność, którą mieliśmy pd początku stworzenia. Godność, jaką zamazał w nas grzech.

Wolność dana nam od Boga sprawia, że nie jesteśmy już niewolnikami. Jeśli podążamy za Chrystusem jesteśmy wolni. Tej wolności, jaka wynika z przynależności do Zbawiciela nikt nam nie odbiorze. Ona teraz musi w nas dorastać, musi zagłębić się w refleksji, co było w naszym życiu nie tak, co wydarzyło się, że potrzeba nam zrozumienia Bożych planów, jakie on ma względem nas.

Kochani, życzymy Wam, abyście nie zapomnieli w tym czasie ograniczeń, że jesteście ludźmi wolnymi. Wyzwolonymi przez Jezusa Chrystusa. Wolnymi nie od zasad i Bożych praw, ale wolnymi do poznania prawdy o sobie, Bogu i świecie oraz wyboru dobra.

Niech Zmartwychwstały pozwoli Wam cieszyć się tą radosną nowiną, że On żyje. Skoro On żyje, my też żyć będziemy. Wszak w nim nasza nadzieja!

Dodaj komentarz