Msze wotywne

Zamów intencje na mszę wotywną

Adres pocztowy:

Parafia Nawrócenia Św. Pawła
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin

Telefon do kancelarii: 81 532 40 62 (w godz. 9-10; 16-18 ).

E-mail: parafia.pawel.lublin@gmail.com

Konto parafii: Pekao SA 26 1240 2382 1111 0000 3901 9174

Zamów Intencję