Duszpasterze

Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz:

 

Ks. Cezary Kowalski

Święcenia kapłańskie 1996-05-26. Proboszcz od 2020 r. E-mail: cezarbenadam@wp.pl

Księża Wikariusze:

Ks. Krzysztof Wójcik

W parafii pracuje od 2022 r.

 

Ks. Grzegorz Lipiński

W parafii pracuje od 2023 r.

Księża Rezydenci:
 

Ks. Kan. Ryszard Wieczorek
Święcenia kapłańskie 1973-06-12.
Od 07.12.1987r. – administrator, a od 13.12.1997 r. – proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
Od 26.06.2012 r. – przeniesiony w stan emerytalny –  z zamieszkaniem jako Rezydent na plebanii Parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.
e-mail: r.wieczorek@kuria.lublin.pl

Ks. Andrzej Gęba
Święcenia kapłańskie 2012-06-02.
Notariusz Sądu Metropolitalnego w Lublinie

ks. dr Rafał Pastwa

 

Redaktor naczelny lubelskiej edycji „Gościa Niedzielnego”

PROBOSZCZOWIE PARAFII NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

Ks. mgr MIROSŁAW MATUSZNY

Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła

w latach 01.07.2015-30.06.2020

Ks. mgr. kan. JAN KARAŚ
Administrator Parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 2010 – 01.07.2012
Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
od 01.07.2012 – 30.06.2015

Ks. mgr. kan. RYSZARD WIECZOREK
Administrator Parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 07.12.1987 – 13.12.1997
Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 13.12.1997 – 26.06.2012

Ks. kan. ZBIGNIEW STASZKIEWICZ
Proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 1976 – 07.12.1997

Ks. inf. JÓZEF DĄBROWSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła
w latach 1956-1976

Ks. kan. PAWEŁ DZIUBIŃSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła
w latach 1925-1955

Ks. kan. JÓZEF PRUSZKOWSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pawła
w latach 1907-1925

Ks. kan. FELIKS KAMIŃSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pawła
w latach 1896-1907

Ks. kan. LUDWIK BOŁDOK
Pierwszy proboszcz parafii
w latach 03.05.1884 – 22.12.1895

Dodaj komentarz