Duszpasterze

Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz:

 

Księża Wikariusze:

 

Ks. Andrzej Gęba
ur. 1986-12-30; mgr teologii, święcenia kapłańskie 2012-06-02.
W parafii pracuje od 2016 roku. Katecheta w III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej.
e-mail: a.geba@wp.pl

 

Ks. Paweł Szymański
ur. 1977-01-27; mgr teologii, święcenia kapłańskie 2002-05-18.
W parafii pracuje od 2012 roku. Katecheta w III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej.
e-mail: szymanskipawelks@gmail.com

 

 

Ks. Dominik Szymański

 

Księża Rezydenci:

 

Ks. Prałat dr Franciszek Przytuła 
ur. 1947-06-17. dr prawa kanonicznego i mgr teologii, święcenia kapłańskie 1971-06-13.
Funkcje: sędzia Sądu Metropolitalnego, rektor i opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, wizytator archidiecezjalny.
e-mail: f.przytula@diecezja.lublin.pl; przytula@lu.onet.pl

 

Ks. Kan. Ryszard Wieczorek
ur. 1948-04-10.  mgr teologii, święcenia kapłańskie 1973-06-12.
Od 07.12.1987r. – administrator, a od 13.12.1997 r. – proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
Od 26.06.2012 r. – przeniesiony w stan emerytalny –  z zamieszkaniem jako Rezydent na plebanii Parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.
e-mail: r.wieczorek@kuria.lublin.pl

 
ks. dr Rafał Pastwa

 

Redaktor naczelny lubelskiej edycji „Gościa Niedzielnego”

PROBOSZCZOWIE PARAFII NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

 

 

Ks. mgr. kan JAN KARAŚ Ks. mgr. kan. JAN KARAŚ
Administrator Parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 2010 – 01.07.2012
Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
od 01.07.2012 – 30.06.2015
mgr. kan. RYSZARD WIECZOREK Ks. mgr. kan. RYSZARD WIECZOREK
Administrator Parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 07.12.1987 – 13.12.1997
Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 13.12.1997 – 26.06.2012
Ks. kan. ZBIGNIEW STASZKIEWICZ Ks. kan. ZBIGNIEW STASZKIEWICZ
Proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła
w latach 1976 – 07.12.1997
Ks. inf. JÓZEF DĄBROWSKI Ks. inf. JÓZEF DĄBROWSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła
w latach 1956-1976
Dziubinski Ks. kan. PAWEŁ DZIUBIŃSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła
w latach 1925-1955
Pruszkowski Ks. kan. JÓZEF PRUSZKOWSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pawła
w latach 1907-1925
Ks. kan. FELIKS KAMIŃSKI Ks. kan. FELIKS KAMIŃSKI
Proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pawła
w latach 1896-1907
Ks. LUDWIK BOŁDAK Ks. kan. LUDWIK BOŁDOK
Pierwszy proboszcz parafii
w latach 03.05.1884 – 22.12.1895

Dodaj komentarz