Księża rodacy

Kapłani pochodzący z parafii

Posługa duszpasterska, także poza naszą Archidiecezją, aktualizowane w latach 2000-2012.

 1.  Ks. kan. mgr Wiesław Bieńkowski – ur. 5 IX 1945 r. – święcenia w 1971 – kapelan Szpitala Kolejowego w Lublinie
 2. Ks. Jacek Pleskaczyński – Jezuita – ur. 20 IX 1948 r. – święcenia w 1983
 3. Ks. Krzysztof Adamowski – ur. 6 VI 1957 r. – święcenia w 1983 r. – proboszcz Parafii Giełczew
 4. Ks. Henryk Suchodolski ur. 20 V 1958 r. – święcenia w 1983 r. – proboszcz Parafii Świerże
 5. Ks. dr Andrzej, Krzysztof  Rogalski ur. 28 XI 1961 r. – święcenia w 1985 – duszpasterz Polonii /Szwajcaria/
 6. Ks. mgr Krzysztof Kłysiak ur. 13 V 1961 r. – święcenia w 1985 r. – duszpasterz Polonii – Francja
 7. Ks. mgr Dariusz Ziółkowski ur. 24 VII 1961r. – święcenia w 1986 r. – Proboszcz Parafii Zakrzówek
 8. Ks. mgr Robert Raczyński ur. 19 VI 1960 r. – święcenia w 1987 r. – Proboszcz Parafii Wierzbica
 9. Ks. mgr Krzysztof Matejczuk ur. 8 XII 1964 r. – święcenia w 1988 r. –  Duszpasterz Polonii  / Niemcy/
 10.  Ks. dr. Jarosław, Piotr Woźniak ur. 13 VIII 1964 r. – święcenia w 1990 r. – pracownik naukowy KUL
 11.  Ks. dr. Tomasz Maj ur. 24 IX 1965 r. – święcenia w 1990 r. – Sędzia Sądu Metropolitalnego w Lublinie
 12. Ks. dr Józef Zderkiewicz – Apostoł Jezusa Ukrzyżowanego – ur. 20 V 1941r. –święcenia w 1994 r.
 13. Ks. Jacek Piotrowski ur. 22 VII 1952 r. – święcenia w 1995 r. –  Diecezja Gdańska
 14. Ks. Michał Brankiewicz  – Diecezja Warszawska
 15. Brat Zakonny  – Witold Joński  – Paulin – ur. 15 IV 1966 r. – Klasztor Jasnogórski w Częstochowie.
 16. Ks. Paweł Kamola – ur.1974-święcenia 2001r. – Łotwa
 17. Ks. Tomasz Zgórka – ur.1976 –św. 2003 – wikariusz w Kraśniku – par. Wniebowzięcia NMP
 18. Ks. Damian Ziętek – ur.1989- św. 2006 – wikariusz w Kraśniku – par. Miłosierdzia Bożego
 19. Ks. Wojciech Rebeta- ur.1968- św. 2005 – Wydz. Duszpasterski w Kurii
 20. Ks. Dariusz Joński – Florencja
 21. O. Paweł Gomulak – Oblat – Kodeń
 22. Ks. Piotr Kępa- Salezjanin

Dodaj komentarz