Nowy Proboszcz Naszej Parafii

Od 1 lipca obowiązki Proboszcza Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie pełni ks. Cezary Kowalski. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. Dotychczas pracował jako wikariusz w parafiach: Świętej Trójcy w Chodlu (1996-1999), św. Marcina w Lublinie – Zemborzycach (1999-2007), Matki Bożej Częstochowskiej w Siedliszczu(2007-2009) i św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie (2009-2020). Prosimy o modlitwę o potrzebne łaski dla ks. Proboszcza.

Dodaj komentarz