Patroni Parafii

Nasi Patronowie:

Św. Paweł Apostoł i Św. Antoni z Padwy

Choć kościół nasz i parafia są pod wezwaniem Nawrócenia Św. Pawła, to mamy jeszcze jednego potężnego Opiekuna, św. Antoniego Padewskiego. Jego obraz od 400 blisko lat otoczony jest wielką czcią wiernych. Umieszczony w głównym ołtarzu, codziennie odsłaniany rano i zasłaniany wieczorem. Warto przypomnieć, że św. Antoni jest Patronem Miasta Lublina.

Msza św. zbiorowa do Św. Pawła i Św. Antoniego: niedziela godz. 10.00
Msza św. wotywna o św. Antonim, również w intencjach zbiorowych: wtorek godz. 10.00


Intencje można zamawiać w kancelarii lub w zakrystii, oraz – na Mszę wtorkową – składać do specjalnej puszki w kościele przy prezbiterium.


Msza św. zbiorowa do Św. Pawła i Św. Antoniego: niedziela godz. 10.00

Msza św. wotywna o św. Antonim: wtorek godz. 10.00

Dodaj komentarz