Ogłoszenia parafialne

22 marca 2020

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pragnę Was poinformować, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem.  Jest to wyraz troski papieża Franciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i ponawia zaproszenie do nieustannej modlitwy w ich intencji. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajemnicy cierpienia odkrywali „odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (List apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris 30). Udzielenie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia.

1. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym z powodu koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie w szpitalach lub domach, jeśli w duchu oderwania od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki społecznego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową lub inną formą pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

2. Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi, otrzymują dar odpustu na tych samych warunkach.

3. Odpust zupełny otrzymują także wierni, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią oraz za zbawienie wieczne dla zmarłych. Podstawą do uzyskania odpustu jest także cząstka Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub odprawienie Drogi Krzyżowej.

4. Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku oraz udziela im odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle modlili się za życia (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki).

Umiłowani Diecezjanie!

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, udzielam wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez transmisje radiowe, telewizyjne oraz internetowe.

Przypominam, że zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy także spotkań religijnych. Nasze kościoły pozostają otwarte w ciągu dnia. Proszę kapłanów o stworzenie okazji do adoracji Najświętszego Sakramentu, a wiernych o modlitwę indywidualną i rodzinną. Niech nasze rodziny, zjednoczone na modlitwie, stają się Domowymi Kościołami.

Przykazanie kościelne zobowiązuje, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Każdy wierny decyduje, w jakim czasie może ten obowiązek wypełnić. Proszę kapłanów o stwarzanie wiernym możliwości korzystania ze spowiedzi, także przez wyznaczenie dodatkowych godzin. Właściwym miejscem sprawowania tego sakramentu jest konfesjonał. Zgodnie ze wskazaniami Prezydium Episkopatu w obecnych warunkach „można spowiadać w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub innym godnym miejscu pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.”

Dokument opublikowany w tych dniach przez Penitencjarię Apostolską zezwala także na udzielenie rozgrzeszenia ogólnego, w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą pandemiczną, w przypadkach prawdziwej konieczności i poważnego zagrożenia życia, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym.

Przypominam, że obowiązek przyjęcia Komunii Świętej wielkanocnej obejmuje czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej, która przypada w tym roku 7 czerwca. Zalecane jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, ale każdy wierny, ma prawo przyjąć Komunię Świętą także do ust.

Zalecenia Episkopatu odnośnie celebracji Triduum Paschalnego zostaną przekazane wiernym w późniejszym czasie.

Niech Matka Najświętsza, którą wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielkę strapionych, uprosi nam u swego Syna oddalenie wszelkiego niebezpieczeństwa, wyzwolenie od lęku i umocnienie wzajemnej miłości.

Niech Bóg Wam błogosławi i obdarzy pokojem serca!

Wasz biskup Stanisław

Lublin, 22 marca 2020 r.

  • Od wtorku rozpoczęliśmy modlitwę 13 wtorków przed uroczystością odpustową. W chwilach trudnych zawsze uciekamy się pod opiekę naszych potężnych orędowników w niebie. Niech zawierzenie św. Antoniemu pomoże nam przetrwać ten czas próby, aby nie ucierpiała nasza wiara, i aby Bóg zachował nas w zdrowie dla Jego większej chwały ku pożytkowi dusz ludzkich.
  • Codziennie o godz. 20.30 jako kapłani będziemy modlić się modlitwą różańcową polecając Bogu nas wszystkich, całą naszą duchową wspólnotę parafialną prosząc Boga o ustanie zarazy oraz ocalenie wiary w naszych sercach. Prosimy o duchową modlitewną łączność i trwanie z nami na modlitwę we własnych domach. Natomiast po mszy św. o godz. 18.30 codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania wszystkich czterech części różańca świętego. Różaniec transmitowany jest przez Internet, także dodatkowo za pośrednictwem Fanpage Parafii.
  • Otwieramy kościół na indywidualną modlitwę w godzinie miłosierdzia. Kapłan o chwilę przed godziną 15 stą otworzy kościół, wystawi Chrystusa w Najświętszym sakramencie. Będzie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz błogosławieństwo Najświętszym sakramentem z intencją ogarnięcia wszystkich, także pozostających w domach.
  • Transmitujemy codziennie mszę św. o 18.30, oraz msze św. niedzielne, także dodatkowo przez Fanpage parafii. Dziś także transmisja Gorzkich Żali a w piątki Drogi Krzyżowej.
  • Kancelaria parafialna pozostaje otwarta, ale prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, ograniczając się do załatwiania najpilniejszych spraw. W pomieszczeniu kancelarii prosimy aby jednorazowo przebywała jedna osoba zachowując przepisaną odległość. Przypominamy, że intencje mszy św. możemy zamawiać telefonicznie i przez Internet.
  • 25 marca Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Porządek mszy św. 7.00, 8.30, 10.00, 18.30. Duchowa adopcja dziecka poczętego wraz ze szczególną modlitwą w intencji matek spodziewających się dzieci.
  • Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej parafii oraz na Fanpage parafialnym. Sytuacja zmienia się dynamicznie, będziemy reagować na bieżąco, gdyby pojawiły się nowe zarządzenia władz cywilnych lub kościelnych.
  • W minionym tygodniu do Pana odeszli: śp. Artur Mormon i Zdzisław Piesiak.
Opublikowany w Bez kategorii

Dodaj komentarz